1 » Reklamacje2

Reklamacje

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

  • osobiście pod adresem: Zielonka, ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota;

  • pisemnie na adres: Zielonka, ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota;

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karoplus1@op.pl

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

 

OPIS REKLAMACJI

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

  3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres  Zielonka, ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ SPRZEDAWCY

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


Adresat wiadomości:

Imię i nawisko / nazwa:

adres email:

adres:

kod pocztowy:

miejscowość:

data zakupu:

Data stwierdzenia niezgodności/wady :

dokument potwierdzający zakup:

produkt:

ilość:

Reklamacja z tytułu:

opis:

załącznik 1:

załącznik 2:

załącznik 3:

załącznik 4:

załącznik 5:


Przejdź do strony głównej
dostawa gratis bezpieczne płatności elektroniczne PAYU zakupy na raty  
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl